Certyfikowani instalatorzy z uprawnieniami UDT

Certyfikaty instalatorskie odnawialnych źródeł energii wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego mają na celu zweryfikowania umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania instalacji fotowoltaicznych oraz ich eksploatacji, nasi instalatorzy posiadają wszystkie wymagane uprawnienia.

Nasze certyfikaty